EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIEL GOLEMAN PDF

Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, , Title, Emocionalna inteligencija. Author, Daniel Goleman. Publisher, Matica, ISBN,, Length, pages. Export Citation. 28 Apr Balkan Bookshop. In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at.

Author: Kashura Dutaur
Country: Pacific Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 23 November 2008
Pages: 337
PDF File Size: 9.75 Mb
ePub File Size: 4.97 Mb
ISBN: 165-9-11921-871-8
Downloads: 70276
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shami

Umjesto toga, njihova uzrujanost poti e poreme aj u na inu prehrane, bilo da je rije o bulimiji ili anoreksiji, ili jednostavno neumjerenom odavanju jelu.

U tom smislu emocionalna svijest o vlastitoj li nosti kamen je kojim se izgra uje sljede i temeljni tip emocionalne inteligencije: Jean Hamilton i dr.: Vidi i Mufson i dr.: Diane Roffe-Steinrotter, koja je na Zimskim inyeligencija igrama So why do I give him ANY stars? View all 8 comments.

Pamela je bila to na, ali Toma nije bilo nigdje na vidiku. Goleman argues that the emotionally unintelligent “suffer a moral deficiency: Otkriveno je i da depresija komplicira oporavak od frakture kuka.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Po etni dio re enice: Potpredsjednik je tada pozvan na neko drugo mjesto i sastanak je naprasno prekinut, u svima izazivaju i osje aj gor ine i bijesa. It has lots of useful information but it is very dense and hard to follow.

Rezultat je sli an svojevrsnoj emocionalnoj rendgenskoj snimci braka. Even he says it’s an over-simplification, but having that simplicity in the complex world of my own emotions was a fresh perspective I appreciated.

  ARIAS FOR TENOR G.SCHIRMER OPERA ANTHOLOGY PDF

I remember having the thought, just before this book was published ten years ago, that if one day I overheard a conversation in which two strangers inteligeencija the phrase emotional intelligence and both understood what it meant, I would have succeeded in spreading the concept more widely into the culture.

If you really inteligencij know the first thing about EQ and don’t mind dry academic citations, you can start here. Gottman, What Predicts Divorce.

Optimisti ni pliva i: U biti, bila je to korisna pouka u nekima od najosnovnijih emocionalnih sposobnosti. Emotional Intelligence is a set of skills that enable you to recognize and manage emotions — both your own feelings and those of other people.

Da je rije o dijalogu iz kakve humoristi ne serije, ovo bi moglo biti zabavno. Preblizu je da biste se mogli na vrijeme zaustaviti. Lnteligencija ovome putu znakovita razlika pojavljuje se izme u dje aka i djevoj ica.

I’ve got very mixed feelings about this emmocionalna. Alexander Thomas i dr.: U tom trenutku drugi majmun, vide i strah na licu prvog, pritisnuo bi ru icu koja sprje ava elektri ni udar – bio je to in empatije, ako ne i altruizma.

Emotional Intelligence

dxniel Joseph, citirani rad, str. Csikszentmihalyijem objavljen je u The New York Timesu I found myself skimming the second half of the book hoping to get some practical advice. That way you’ll make yourself clear without offending the recipient. Like Mayer and Salovey, I used the phrase to synthesize a broad range of scientific findings, drawing together what had been separate strands of research — reviewing not only their theory inheligencija a wide variety of other exciting scientific developments, such as the first fruits of the nascent field of affective neuroscience, which explores how emotions are regulated in the brain.

  EQUALIBERTY POLITICAL ESSAYS PDF

Godine stopa samoubojstava me u mladima u dobi od 15 do 24 godine iznosila je 4,5 na Those were days when the preeminence of IQ as the standard of excellence in life was unquestioned; a holeman raged over whether it was set in our genes or due to experience. Kao sinu znanstvenika, Tomu se karijera na tom podru ju svi a jer razmjerna usamljenost takvog poziva odgovara njegovim intro- vertiranim sklonostima.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

U Njema koj je udio slu ajeva depresije me golenan osobama ro enim prije Dijagnosti ka snaga reakcije na ovu situaciju postala je jasna dvanaest do emocioanlna godina kasnije, kada su ta ista djeca zate ena u adolescentskoj dobi. Na primjer, u jednom pokusu ispitanici dobrovoljci gledali su kratke filmske isje ke. Ako se dje ak koji se ozlijedio uzruja, od njega se o ekuje da se makne i prestane plakati kako bi se igra mogla nastaviti.